Ceník výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovny ( vyhláška MZD Č. 134/1998 sb.)


Vstupní, výstupní, periodické prohlídky do zaměstnání

500,00 Kč
Vyšetření uchazeče o zaměstnání
180,00 Kč
Prohlídka pro zbrojní průkaz
500,00 Kč
Prohlídka pro řidičský průkaz
500,00 Kč
Prodloužení řidičského průkazu (od 65-ti let)
300,00 Kč
Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele nebo člena hasičského sboru
800,00 Kč
Zdravotní průkaz- profesní, svářečský, potravinářský
500,00 Kč
Cílené vyšetření nepojištěného, neregistrovaného
600,00 Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného, neregistrovaného
400,00 Kč
Duplikát ztracené pracovní neschopnosti
50,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
200,00 Kč
Vyšetření pro pojišťovnu (úraz)
300,00 Kč
Aplikace injekce, odběr krve (pouze pro samoplátce)
30,00 Kč

Další úkony a vyšetření v zájmu fyzických a právnických osob

Pro cestovní kanceláře a výjezdy do zahraničí
600,00 Kč
Pro sportovní akce
150,00 Kč
Pro soudy a úřady práce
150,00 Kč
Lázně ( samoplátci)
300,00 Kč
Potvrzení na školu
100,00 Kč
Zpráva pojišťovně při uzavírání pojistky
300,00 Kč
Zjištění krevní skupiny na vlastní žádost pacienta

230,00 Kč